Termeni & conditii

1. Prezentare generală

Prezentul website aparține SC KARTOFFEL THE ORIGINAL SRL, societate cu răspundere limitată, cu sediul social în București, Str. Glădiței 42, având CUI RO27762726 și  fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J40/11684/2010 ,

În obiectul de activitate al societății SC KARTOFFEL THE ORIGINAL SRL sunt cuprinse și activități cu privire la dezvoltarea și gestionarea unei platforme tehnologice care, prin utilizarea unei aplicații mobile sau Web, permite anumitor Comercianți locali din diferite orașe, aflate în diferite zone, să își ofere produsele alimentare utilizatorilor și, dacă este cazul, în situația în care utilizatorii aplicației și consumatorii Comerciantilor locali menționați anterior solicită acest lucru prin aplicație, cu titlu de serviciu conex, intermedierea în livrarea imediată a produselor/comenzii 

2. Definiții

În înțelesul și aplicarea prezentului document, următorii termeni vor avea sensul indicat după cum urmează: 

Comandă” înseamnă o comandă plasată de un Utilizator către Comerciant prin intermediul Platformei cu privire la Produsul/Produsele selectat/e de Utilizator. 

Comerciant” înseamnă o persoană juridică al cărei obiect de activitate îi permite prepararea și sau comercializarea de mâncăruri, băuturi, produse alimentare și nealimentare cat și produse similare și care este listat pe Platformă în vederea încheierii Contractului cu Utilizatorul. 

Contract” înseamnă un contract între Utilizator și Comerciant referitor la o Comandă și livrarea sau ridicarea Comenzii. 

Document” înseamnă orice referire la prezentul document, la Politica de confidențialitate, Politica cookie, la orice formular de comandă și la instrucțiunile de plată prevăzute pentru dumneavoastră. 

Dumneavoastră”, ”al dumneavoastră”, “ale voastre” se referă la persoana/persoanele care accesează site-ul sau aplicația și plasează o comandă, după caz, cu privire la orice produs sau serviciu oferit prin intermediul Platformei shop.alouette.ro. 

Livrare” se referă la produsele, perisabile cat si neperisabile, și orice formă de serviciu de livrare și pe care Comerciantii sau firmele de livrare le oferă și pentru care își asumă responsabilitatea deplină. 

Noi”, “ale noastre” și “shop.alouette.ro” se referă la societatea KARTOFFEL THE ORIGINAL SRL, astfel cum a fost identificată la punctul 1 al prezentului document.

Platforma” se referă la website-ul nostru http://www.shop.alouette.ro.. 

Politica de confidențialitate” se referă la documentul ce cuprinde regulile privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu care sunt prelucrate datele dumneavoastră. 

Produsele” înseamnă orice gama de produse și servicii aflate în meniul/catalogul Comerciantului, oferite spre vânzare la distanță și care pot fi comandate de Utilizatori prin Platforma shop.alouette.ro. 

Serviciul” sau “Servicii” înseamnă orice serviciu care se poate furniza și solicita prin intermediul Platformei, respectiv facilitarea încheierii Contractului și transmiterea Comenzii către Comerciant. 

Utilizator” înseamnă orice persoană, fizică sau juridică, care își creează un cont pe Platforma, în vederea plasării de comenzi. 

Voucher” înseamnă un cupon valoric cu scop multiplu care reprezintă o modalitate de rambursare, compensare sau recomensare de valoare variabila care poate fi folosit ca metoda de plata pentru toate comenzile plasate cu cardul de debit sau credit sau prin googleplay si applepay pentru achiziționarea de Produse din meniul/catalogul Comercianților care accepta vouchere ca modalitate de plată. Pentru a verifica Comercianții care accepta vouchere, puteți folosi filtrul din aplicatie. Voucherele NU pot fi folosite pentru achizitionarea de produse din tutun sau produse alimentare destinate unei alimentaţii speciale a sugarilor în primele luni de viaţă. În acest sens, KARTOFFEL THE ORIGINAL își rezervă dreptul de a anula comenzile care au fost achitate cu Voucher în care valoarea produselor din tutun este mai mai mare decât valoarea produselor alimentare/nealimentare achiziționate. 

3. Scopul site-ului

Prezentul Site este o Platformă ce permite utilizatorilor care își creează un cont, să comande, cu respectarea prezentelor condiții, produse alimentare de la unul sau mai multe dintre Comerciantii prezentati pe platformă. 

4. Domeniul de aplicare

Platforma poate fi utilizată, în vederea plasării de comenzi numai de Utilizatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

  • Completarea corectă a tuturor câmpurilor obligatorii ale formularului de înregistrare în care se solicită date cu caracter personal precum nume, prenume, numele de utilizator, adresa de e-mail, adresa de livrare, numărul de telefon și numărul cardului de credit etc. – Acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare.
  • Înregistrarea pe Platformă prin crearea unui cont de Utilizator și a unei parole de acces.

Acești Termeni de utilizare și condiții contractuale sunt aplicabile doar Serviciului, astfel cum este definit acesta la punctul 2 de mai sus. KARTOFFEL THE ORIGINAL nu este răspunzătoare de Produsele Comerciantului. 

5. Acceptarea termenilor și condițiilor

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse condițiilor de utilizare descrise în prezentul document și legislației aplicabile. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție termenii și condițiile prezentate, întrucât accesând și utilizând Platforma, acceptați aceste condiții și luați cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și KARTOFFEL THE ORIGINAL sunt înlocuite prin prevederile Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale. 

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SAU NU ACCEPTAȚI, FĂRĂ LIMITĂRI, TERMENII DE UTILIZARE ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE ALE PLATFORMEI, VA RUGĂM SĂ PĂRĂSIȚI PLATFORMA. 

Termenii și condițiile împreună cu Politica de confidențialitate, orice formular de plată și instrucțiunile de plată constituie întregul acord între părți. Niciun alt termen exprimat sau implicit nu vor fi avute în vedere ca fiind parte a acestui Acord. În caz de conflict între termenii și condițiile contractuale și orice alți termeni sau alte prevederi de pe Platformă, prezentul document va prevala. 

KARTOFFEL THE ORIGINAL poate dispune imediat încetarea prestării oricăror Servicii în legătură cu dvs., sau poate înceta în general să ofere sau vă poate refuză accesul la Servicii sau la oricare porțiune din acestea, în orice moment, în cazul nerespectării Termenilor de utilizare și Condițiilor contractuale, precum și în orice situație în care KARTOFFEL THE ORIGINAL are suspiciunea rezonabilă despre utilizarea cu rea credință a Serviciilor și Platformei. 

Dacă Utilizatorul furnizează informații false, inexacte sau incomplete, dacă KARTOFFEL THE ORIGINAL consideră că există motive suficiente privind veridicitatea, exactitatea și caracterul complet al acestora, KARTOFFEL THE ORIGINAL poate refuză accesul prezent sau viitor la Platformă sau utilizarea Platformei sau a oricărei părți a conținutului și/sau serviciilor acesteia. 

KARTOFFEL THE ORIGINAL nu poate garanta identitatea Utilizatorilor înregistrați și, prin urmare, nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio utilizare a identității Utilizatorului de către orice terț neînregistrat. 

Utilizatorii sunt obligați să notifice imediat KARTOFFEL THE ORIGINAL cu privire la pierderea, ștergerea și/sau divulgarea numelui lor de utilizator sau a parolei la adresa de e-mail: office@kartoffel.ro sau direct prin formularul de contact de pe shop.alouette.ro

6. Comanda

6.1. Plasarea comenzii 

KARTOFFEL THE ORIGINAL publică pe Platformă Produsele din meniul/catalogul propriu și detaliile referitoare la acestea.

Livrarea bunurilor și serviciilor achiziționate de pe Platformă sunt destinate numai consumului propriu, Utilizatorul, garantând că bunurile achiziționate nu sunt pentru revânzare și acționând în calitate de cumpărător, în nume propriu și nu ca intermediar pentru o altă parte la primirea serviciilor. 

Vă rugăm să rețineți că oricare dintre produsele listațe pot contine ingrediente și aditivi ale felurilor de mâncare și băuturilor care ar putea provoca alergii și intoleranțe, astfel cum acestea sunt listate în Platformă. Dacă un Utilizator este alergic la orice ingrediente, recomandăm să contacteze ne contacteze telefonic pentru informații despre ingredientele folosite și alergenii prezenți, înainte de a plasa o Comandă. 

Atunci când plasați o comandă pe Platformă, puteti opta pentru creea unui cont de utilizator, folosind datele pe care dvs. le furnizati in momentul plasarii comenzii. Datele solicitate in momentul plasarii comenzii sunt: nume, prenume, adresa, telefon, email. Trebuie să vă asigurați că vă păstrați în siguranță combinația acestor detalii și nu oferiți aceste informații către o terță parte. 

Vom lua toate măsurile rezonabile, pentru a păstra detaliile comenzilor dumneavoastră și securitatea plății, dar în absența neglijenței din partea noastră nu putem fi răspunzători pentru orice pierdere pe care o puteți suferi dacă un terț dobândește acces neautorizat la datele pe care le furnizați în momentul accesării sau plasării unei comenzi pe Platformă. 

Prin finalizarea Comenzii, confirmați că toate datele furnizate, necesare procesului de comandă, sunt corecte, complete și adevăratela data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, sunteți de acord ca KARTOFFEL THE ORIGINAL sau o terță parte ce asigură livrarea Produselor să vă contacteze telefonic in orice situatie in care este necesara contactarea Utilizatorului.

Orice comandă pe care o plasați este condiționată de disponibilitatea produselor, de capacitatea livrării. 

În cazul în care un detaliu al comenzii este incorect, trebuie să informați imediat cu privire la acesta telefonic sau pe formularul de contacte existent pe site, sau prin e-mail la office@KARTOFFELTHEORIGINAL.ro. 

În cazul în care Produsele comandate și capacitatea de livrare sunt disponibile, KARTOFFEL THE ORIGINAL va accepta comanda și va confirma prin platforma shop.alouette.ro. Dacă detaliile comenzii sunt corecte, comanda va fi confirmată printr-un e-mail. 

Mesajul de confirmare va specifica detaliile de livrare, confimarea de primire a comenzii, finalizarea comenzii statusul comenzii,

Dacă livrarea comenzii nu este posibilă, vă vom înștiința printr-un e-mail sau apel telefonic. 

Potrivit legislației in vigoare, băuturile alcoolice pot fi cumpărate doar de persoanele care au împlinit 18 ani. La efectuarea unei comenzi ce include băuturi alcoolice sau produse din tutun, Utilizatorul confirmă că are cel puțin vârsta de 18 ani. Cu toate acestea, livrarea unei comenzi care conține băuturi alcoolice sau produse din tutun poate fi anulată în orice moment dacă se constată, prin orice mijloace, în orice moment, inclusiv la momentul livrării efective, că persoana care a plasat comanda este minoră. 

6.2. Anularea/modificarea comenzii 

În cazul în care doriți anularea/modificarea unei comenzi, trebuie să notificați imediat shop.alouette.ro în termen de 3 minute de la plasarea comenzii, de preferință prin telefon, transmițând numărul comenzii. Dacă shop.alouette.ro accepta anularea, nu se aplică nicio taxă suplimentară de anulare. Dacă shop.alouette.ro refuză anularea comenzii din cauza faptului că livrarea a fost pregătită și/ sau comanda este în proces de livrare către locația dumneavoastră, comanda nu poate fi anulată. Comenzile deja expediate nu vor fi rambursate. 

În cazul în care anularea a fost solicitată la timp și Comerciantul a acceptat anularea comenzii, vă vom returna sau re-credita debitul dumneavoastră cu suma totală în termen de până la 72 h lucrătoare, incluzând și taxa de livrare inițială, achitată pentru livrarea Produselor, dacă este cazul. 

Comanda care a fost livrata la adresa mentionata in comanda nu se va rambursa, decât dacă motivul este din culpa KARTOFFEL THE ORIGINAL clientul se obligă sa receptioneze comanda la adresa indicată. 

KARTOFFEL THE ORIGINAL poate anula o comanda dacă produsul nu este disponibil pentru orice motiv imputabil. În acest caz, vă vom transmite o notificare, dacă este cazul, și vă vom returna orice plată efectuată.

KARTOFFEL THE ORIGINAL poate anula Comanda efectuata de către Utilizator, fără nicio notificare prealabilă și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: 

(a) Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online; 

(b) Invalidarea tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat de KARTOFFEL THE ORIGINAL, în cazul plății online; 

(c) Datele furnizate de către Utilizator, pe Platformă sunt incomplete și/sau incorecte;

7. Contractul

Prin plasarea comenzii pe Platforma noastră, astfel cum este descrisă la punctul 6 al prezentului document, Utilizatorul stabilește o relatie contractuala pentru furnizarea Serviciilor de pe Platformă, între dumneavoastră și KARTOFFEL THE ORIGINAL. Vă rugăm să aveți în vedere că furnizarea detaliilor de livrare corecte și complete, la momentul comenzii, este responsabilitatea dumneavoastră, KARTOFFEL THE ORIGINAL exonerându-se de răspundere pentru orice incident sau pagubă ce ar putea surveni din neintroducerea unei adrese de livrare corecte. Utilizatorul garantează că detaliile cu privire la adresa de livrare introdusă sunt corecte și complete la momentul comenzii. De asemenea, trebuie să existe garanția faptului că există fonduri suficiente pentru efectuarea plății. 

7.1. Prețul și plata 

KARTOFFEL THE ORIGINAL poate modifica prețurile Produselor prezentate pe Platformă. Prețurile includ taxele relevante de vânzare și taxele de livrare. KARTOFFEL THE ORIGINAL își rezervă dreptul de a modifica produsele și serviciile disponibile spre vânzare pe Platformă și de a opri listarea Comerciantilor, bunurilor și serviciilor. 

Toate prețurile sunt în RON. TVA-ul este inclus. 

KARTOFFEL THE ORIGINAL investește continuu în dezvoltarea și îmbunătățirea Platformei, motiv pentru care recomandările cu privire la nivelul prețurilor practicate pot contribui la oferirea acelorași condiții atât pentru produsele vândute la distanță, cât și pentru produsele vândute în locațiile fizice, echilibrând beneficiile obținute prin listarea pe Platformă cu beneficiile oferite utilizatorilor finali prin accesarea Platformei și stimulând astfel îmbunătățirea continuă a Platformei și a serviciile noastre. 

Toate taxele de livrare ale KARTOFFEL THE ORIGINAL sau ale furnizorilor desemnați de KARTOFFEL THE ORIGINAL sunt listate pe Platformă și pot fi verificate anterior efectuării unei comenzi. Taxele de livrare pot varia în funcție de oraș, de distanța Utilizatorului față de Comerciant, momentul zilei de plasare a unei comenzi, sau evenimente de forță majoră în afara controlului KARTOFFEL THE ORIGINAL ce determină creșterea taxelor de livrare. Taxele de livrare pot fi majorate în cazul în care Utilizatorul furnizează informații ulterioare prin care modifică comanda inițială, de exemplu, schimbarea adresei de livrare sau adăugarea unei/unor adrese suplimentare, etc. 

Prețul total al comenzii, inclusiv taxele de livrare și alte cheltuieli vă vor fi afișate pe site în momentul plasării comenzii. Plata integrală trebuie efectuată pentru toate Produsele. Plata poate fi făcută în numerar la livrare sau online, în cadrul Platformei. 

Dacă alegeți plata online, aceasta va trebui efectuată înaintea livrării comenzii. Pentru a se asigura un sistem securizat de cumpărături online, detaliile cardului dumneavoastră de debit/credit vor fi criptate pentru a preveni posibilitatea de a fi interceptate de către terțe persoane. De asemenea, banca dumneavoastră emitentă a cardului al cărui posesor sunteți poate efectua controale de securitate și vă poate confirma plasarea comenzii. Procesatorul de plăți contractat de KARTOFFEL THE ORIGINAL nu efectuează conversie valutară. 

Plățile sunt procesate de către Adyen B.V, o societate cu răspundere limitata înregistrată în Țările de Jos (Olanda) cu numărul: 34259528 la adresa Strada Simon Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam.

World Food Programme va fi beneficiarul final al tuturor donațiilor procesate prin intermediul programului Share The Meal. 

7.2. Livrarea 

Comerciantii cu livrare proprie se ocupă de pregătirea comenzii, de livrarea comenzii dumneavoastră la locul solicitat, de livrarea acesteia în timpul confirmat și de informarea dacă există probabilitatea nerespectării timpului de livrare estimat. 

Durata livrării Comenzii furnizată de către Comerciant este aproximativă și poate varia în funcție de mai mulți factori (ex. disponibilitate livratori, condiții meteo, condiții de trafic, etc.). Comanda va fi livrată la adresa indicată de către dumneavoastră la momentul plasării comenzii. 

Dacă livrarea comenzii se realizează prin Comerciant sau prin partenerii săi de livrare, Comerciantul poartă întreaga responsabilitate pentru livrarea comenzii în timp util. 

În cazul în care livrarea se realizează prin intermediul contractorilor KARTOFFEL THE ORIGINAL sau o parte terță a livrării care este atribuită de către KARTOFFEL THE ORIGINAL, vom depune toate eforturile să livrăm în timp util comanda. Nu ne asumăm răspunderea pentru orice întârziere a livrării în cazul în care serviciul de livrare este influențat de factori care nu pot fi controlați de către KARTOFFEL THE ORIGINAL. (ex. trafic, condiții meteo, accidente, etc). Cu toate acestea obiectivul principal al KARTOFFEL THE ORIGINAL cu ajutorul contractorilor este sa livreze comanda în cel mai scurt timp posibil. 

Prin acceptarea Termenilor de utilizare și Condițiilor contractuale și prin plasarea comenzii acceptați în mod expres faptul că KARTOFFEL THE ORIGINAL nu va fi raspunzator în cazul oricărei pierderi, datorii, costuri, daune sau cheltuieli care decurg din livrarea cu întârziere. 

Vă rugăm să aveți în vedere posibilitatea Comerciantilor de a nu putea livra în orice locații. Astfel, este posibil ca, pentru unele locații, Comerciantul să nu poată onora comenzile (exemplu: instituții de învățământ, instituții ale structurilor statului unde accesul este limitat, clădiri cu acces restricționat publicului larg, zone inaccesibile etc) În astfel de situații va vom informa folosind datele de contact pe care ni le furnizați atunci când plasați comanda. În cazul imposibilității livrării la adresa/locația indicată, se va proceda la anularea respectivei comenzi sau se va asigura livrarea la o adresă alternativă. 

Prin acceptarea termenilor de utilizare și condițiilor contractuale, a Politicii de confidențialitate Dumneavoastră ne autorizați să folosim, să stocăm sau să prelucrăm informații cu caracter personal, în scopul de a oferi livrarea Produselor. Astfel se pot dezvălui anumite date cu caracter personal unor terțe părți în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau în scopul asigurării livrării Produselor. Mai multe informații pot fi găsite in Politica noastră de confidențialitate .

Aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor personale pe care le deținem de la dumneavoastră. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@KARTOFFEL.ro dacă doriți să solicitați aceste informații. 

7.3. Returul, livrarea neconformă sau parțială 

Pentru situațiile în care stocurile pentru anumite Produse listate pe Platformă sunt epuizate la momentul plasării Comenzii, KARTOFFEL THE ORIGINAL oferă Utilizatorilor săi posibilitatea de a selecta din Platformă, anterior plasării Comenzii, una din următoarele variante: eliminarea din Comandă a Produsului epuizat, anularea integrală a Comenzii sau solicitarea de a fi contactat direct de un reprezentant al Comerciantului pentru soluționarea problemei. 

Raportat la opțiunile de mai sus, în cazul în care Comerciantul asociat poate livra doar o parte a Comenzii (întrucât unele produse sunt indisponibile), un reprezentant al Comerciantului va putea să ia legătura cu dumneavoastră telefonic, pentru a vă informa cu privire la lipsa Produsului din stoc și pentru a propune variante de produse înlocuitoare care au aceleași caracteristici ca produsul epuizat. În cazul în care nu doriți înlocuirea Produsului, aveți dreptul de a opta pentru eliminarea acestuia din Comandă sau pentru anularea integrală a Comenzii. În oricare dintre situații, veți obține rambursarea sumei achitate pentru Produsul sau Comanda respectivă, în cazul în care ați optat pentru metode de plată electronică. 

În cazul în care nu sunteți găsit în vederea livrării Produselor comandate, după ce dispeceratul KARTOFFEL THE ORIGINAL va încerca apelarea dumneavoastră de trei ori fără succes, livratorul va returna Comerciantului Produsele comandate, iar dumneavoastră veți obține rambursarea sumei achitate pentru Comanda respectivă, în cazul în care ați optat pentru metode de plată electronică. 

În cazul în care unul sau mai multe dintre Produsele comandate nu corespund cu Produsele livrate, aveți dreptul de refuza primirea Comenzii, situație în care contravaloarea Comenzii va fi restituită în totalitate către dumneavoastră în cazul în care ați optat pentru metode de plată electronică. Pentru a evita orice neclaritate, veți putea refuza doar recepționarea integrală a Comenzii. Pentru situația în care intenționați refuzarea unuia sau mai multor Produse, dar nu a întregii Comenzi, veți avea posibilitatea de a parcurge procedura de retur în locațiile fizice ale Comericanților parteneri, în condițiile descrise mai jos. 

Dacă după livrare constatați existența unor produse lipsă, neconforme sau deteriorate vă rugam să ne contactați telefonic, prin intermediul formularului de contact de pe platforma sau la adresa de e-mail: OFFICE@KARTOFFEL.ro. În conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003, în cazul lipsei conformitatii Produselor livrate, puteți solicita înlocuirea produsului sau returnarea produsului si a contravalorii acestuia. Înlocuirea produsului este posibila doar în limita politicilor fiecărui Comerciant listat pe Platformă. Din motive de igienă și protecție a sănătății, înlocuirile sau returnările nu sunt acceptate pentru alimentele gătite sau pentru produsele susceptibile a se deteriora rapid. 

Pentru a putea evalua gravitatea situației, va fi necesar să ne transmiteți dovada neconformității (poze, înregistrări video, etc.). În funcție de gravitatea situației și dacă se va constata că reclamația dumneavoastră este întemeiată veți avea dreptul, după caz,, la înlocuirea Produsului (acolo unde este posibil) sau rambursarea totală sau parțială a contravalorii Comenzii. În toate cazurile, cheltuielile de returnare sau înlocuire vor fi suportate de dumneavoastră. 

Raclamațiile efectuate cu rea-credință și/sau folosirea abuzivă a Platformei, în vederea obținerii contravalorii comenzilor și a voucherelor compensatorii acordate, pot atrage suspendarea sau blocarea accesului dumneavoastră la Platformă. 

În cazul în care unul sau mai multe dintre Produsele din Comandă au fost înlocuite iar prețul acestora este mai mare decât prețul Produsului selectat inițial, veți avea dreptul la rambursarea diferenței de preț, dacă înlocuirea a fost realizată fără acordul dumneavoastră prealabil. În eventualitatea în care Produsele au fost înlocuite fără acordul dumneavoastră, veți avea posibilitatea de a obține rambursarea integrală a contravalorii unor astfel de Produse doar după parcurgerea procedurii de retur în locațiile fizice ale Comerciantului, în condițiile descrise mai jos. Prețul Produselor care au înlocuite cu acord prealabil, va fi suportat integral de dumneavoastră, în eventualitatea în care acesta este mai mare decât prețul Produsului selectat inițial. 

În cazul în care unul sau mai multe dintre Produsele comandate lipsesc din Comanda livrată, veți avea dreptul la rambursarea sumei achitate pentru Produsul lipsă. Într-un astfel de caz, va trebui să transmiteți dovada prezenței produsului lipsă pe bonul/factura fiscală și să precizați dacă pachetele au sosit sigilate, acolo unde este cazul. 

În conformitate cu art. 9, alin. 1 din OUG 34/2014, aveți dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 14 zile lucratoare de la momentul primirii Comenzii, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. 

Produsele din categoria băuturi, trebuie să aibă ambalajul de origine intact și se pot returna în maximum 48 de ore de la data livrării Produsului. 

Pentru a evita orice neclaritate, conform art. 16 din O.U.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesionistii, sunt exceptate de la dreptul de retragere produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator, precum și produsele din categoria proaspete și conglate, legume–fructe, pește și panificație (produse care sunt susceptibile a se deteriora rapid). 

Returnarea Produselor va fi supusă în orice situație politicii de retur a fiecărui Comerciant listat pe Platformă și se va realiza exclusiv la adresa Comerciantului în baza bonului fiscal, și a cărții dumneavoastră de identitate. Cheltuielile directe de returnare a Produselor vor cadea, conform legii, in sarcina dumneavoastră. 

Contravaloarea Produselor comandate care au fost returnate de dumneavoastră atât prin denunțarea unilaterală a contractului de vânzare la distanță, în conformitate cu dispozițiile

O.U.G.34/2014, cât și pentru motivele de neconfirmitate enumerate mai sus, va fi rambursată în mod direct de către Comerciant, prin metodele stabilite împreună cu dumneavoastră (numerar, card de credit, voucher în magazin, etc), fără niciun angajament sau implicație din partea KARTOFFEL THE ORIGINAL. 

Pentru toate celelalte motive de rambursare a sumelor plătite, contravaloarea Produselor în legătură cu care au fost formulate reclamații și care au fost soluționate în mod favorabil, va fi rambursată în mod direct de către KARTOFFEL THE ORIGINAL într-un termen de cel mult 30 de zile, termen ce va începe să curgă de la momentul soluționării reclamației. 

Astfel, contravaloarea Produsului/elor va fi restituită după cum urmează: (i) pentru Comenzile achitate cu card bancar prin restituire in contul din care a fost efectuata plata, iar (ii) pentru Comenzile achitate ramburs prin restituirea contravalorii Produsului/elor in contul IBAN pus la dispoziție de către dumneavoastră. Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzand transportul Produselor, achitata de către dumneavoastră, nu se rambursează. 

8. Link-uri pentru site-uri terțe

Acest Site poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de terti sau alte părți decât KARTOFFEL THE ORIGINAL. Nu reprezentăm calitatea produselor și serviciilor furnizate de către astfel de terți și nu avem vreun control asupra conținutului sau disponibilității acestor site-uri. Astfel, nu ne putem asuma nici un fel de responsabilitate pentru conținutul site-urilor Comerciantilor și părților terțe sau a serviciilor sau bunurilor pe care acestea vi le oferă. 

Utilizarea unor astfel de link-uri este condiționată de dorința dumneavoastră de a le accesa. Când alegeți să accesați un site terț ar trebui să parcurgeți, înainte de utilizarea acestuia, Termenii și condițiile de utilizare a respectivului site. 

KARTOFFEL THE ORIGINAL nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri în urma accesării, utilizării, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe aceste terțe site-uri. 

9. Limitarea raspunderii

KARTOFFEL THE ORIGINAL a luat toate măsurile adecvate pentru a se asigura că informațiile disponibile pe website sunt corecte și fără erori. Ne cerem scuze pentru eventualele erori sau omisiuni care ar putea apărea. Nu putem garanta că utilizarea Platformei va fi fără erori sau potrivit scopului în timp util. 

De asemenea, nu putem garanta întreaga funcționalitate, acuratețea și fiabilitatea Platformei și nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită în legătură cu îndeplinirea obiectivului sau corectitudinii. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru nicio daună sau viruși care ar putea

să vă infecteze computerul, dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri, în urma accesării sau utilizării acestei Platforme. 

Totodată, KARTOFFEL THE ORIGINAL este exonerată de orice răspundere prinvind orice daune ce ar putea rezulta din utilizarea informațiilor de la terțe părți sau pentru orice daună ori inconvenient ce ar putea rezulta din consumul și folosirea Produselor livrate și a tacâmurilor, condimentelor sau altor produse similare ce însoțesc comanda. 

Răspunderea KARTOFFEL THE ORIGINAL pentru furnizarea produselor și serviciilor de pe Platformă este limitată la obligațiile impuse de normele legale aplicabile. 

KARTOFFEL THE ORIGINAL a luat toate măsurile adecvate pentru a preveni frauda informatică și pentru a se asigura că toate datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în siguranță conform standardelor internaționale. Cu toate acestea, nu putem fi trași la răspundere în cazul extrem de abuz al serverelor noastre securizate sau cele ale terților. 

Noi putem subcontracta orice parte sau părți din serviciile și bunurile pe care le oferim și ne atribuim orice parte sau părți din drepturile noastre în temeiul acestor termeni și condiții fără consimțământul dumneavoastră și fără vreo obligație de a vă notifica. 

10. Utilizarea platformei

Puteți utiliza această Platformă în conformitate cu acești termeni și puteți imprima și/sau descarca informatii de pe acest website pentru utilizare personală, dar nu în scopuri comerciale. Nu aveți permisiunea: 

– de a stabili un link între acest website sau orice alt website, sau de a încadra orice parte a acestui website fără acordul nostru prealabil; 

– de a realiza acțiuni de hacking, de a utiliza acest website pentru a transmite viruși informatici sau de a utiliza acest website în scopuri ilegale; 

– de a utiliza în scopuri necinstite sau modifica conținutul pe care îl copiați de pe acest website sau de a utiliza acest conținut fără publicarea avertismentelor de copyright si alte drepturi de proprietate intelectuala pe care le utilizam în legătură cu acest conținut, înacelași mod și în aceeași forma prezentate pe website. 

In conditiile in care incalcati termenii sau politica noastra privind protectia datelor personale, putem suspenda sau bloca accesul dumneavoastra la Platformă. 

În cazul nerespectării Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale și a utilizării necorespunzătoare sau cu rea-credință a Platformei, putem suspenda sau bloca accesul la Platformă. 

Accesul la Platformă poate fi suspendat sau blocat în situațiile în care folosiți un limbaj sau comportament inadecvat, intimidant, ostil, degradant ori ofensiv atunci cand ne contactati. 

11. Prelucararea datelor cu caracter personal

Te rugăm sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document. 

12. Folosirea cookie-urilor

Vezi Politică de cookie, care face parte din prezentul Document. 

13. Revizuiri ale termenilor si condițiilor

KARTOFFEL THE ORIGINAL poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni de utilizare și condiții contractuale. Veți fi notificat imediat prin adresa de e-mail folosita la inregistrarea contului 

Utilizatorul Platformei trebuie să citească cu atenție Termenii de utilizare și condițiile contractuale și să respecte oricare și toate aceste revizuiri, motiv pentru care va trebui să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru înainte de plasarea unei comenzi, pentru a lua cunoștință de versiunea la zi a Termenilor și Condițiilor. 

14. Legislatie aplicabila și jurisdictie

  1. Legislație aplicabilă și jurisdicție 

Prevederile prezentului document, condițiile și restricțiile stabilite prin acesta sunt guvernate de legea română. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termenilor de utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care acești Termeni de utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute. 

15. Modalitate de contact

Utilizatorii shop.alouette.ro ne pot contacta la office@kartoffel.ro.

Sidebar
Start typing to see products you are looking for.
Magazin
Preferate
0 items Cos
Contul meu